CV Simply

Công cụ trực tuyến hỗ trợ chỉnh sửa CV, cung cấp nhiều bản CV mẫu đẹp mắt, công cụ hiện hỗ trợ cả phiên bản ứng dụng di động và website.

Dự án đang tiến hành

Thách thức

Rất nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm hiểu ngành nghề và cách làm một bản CV tuyệt vời để có được một công việc mơ ước!

Giải pháp

Chúng tôi chia sẻ kiến thức chuyên môn, thủ thuật cùng công cụ để giúp mọi người tìm được công việc mơ ước của mình.

Công nghệ sử dụng

1000+

Giờ làm việc

6

Thành viên

+

Features

Các dự án khác

Cùng nhau hiện thực ý tưởng của bạn