Bonux

Bonux là một dự án xây dựng ví tiền điện tử với các tính năng lưu trữ, quản lý và thực hiện giao dịch cho người sử dụng. Thiết kế giao diện UI-UX và một số kỹ thuật khác đã được áp dụng vào quá trình phát triển dự án.

Dự án đã hoàn thành

Thách thức

Phải xây dựng ví điện tử tích hợp và có thể mở rộng cho người giao dịch. Có thể giúp người mới chơi giảm rủi ro scame và tăng lợi nhuận. Xa hơn là đem đến trải nghiệm mang tính "mạng xã hội" cho người dùng.

Giải pháp

Sử dụng nodejs và mongodb cho backend, reactjs cho cổng web và react-native như framework di động để làm giải pháp và triển khai bằng AWS.

Công nghệ sử dụng

k+

Giờ làm việc

4

Thành viên

3+

Features

Các dự án khác

Cùng nhau hiện thực ý tưởng của bạn