ODC

Dự án là một nền tảng chăm sóc sức khỏe cho cả bác sĩ và bệnh nhân sử dụng. Bệnh nhân có thể đăng ký, đặt lịch hẹn với bác sĩ riêng, đặt thuốc, khám bệnh trực tuyến. Các bác sĩ có thể quản lý tất cả các tài liệu, đơn thuốc, đặt phòng và thanh toán của họ với bệnh nhân.

Dự án đang tiến hành

Thách thức

Số hóa hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn của Chính phủ. Với sự can thiệp của các bên khác nhau liên quan đến hệ sinh thái như bác sĩ, bệnh nhân, bệnh viện, nhà thuốc, v.v., ODC hy vọng sẽ có sự kết hợp của các phần mềm chăm sóc sức khỏe như: Kê đơn điện tử, Đặt phòng trực tuyến, Thuốc từ xa và Nhận và giao thuốc , Hồ sơ Sức khỏe Điện tử. Từ đó, người dùng có thể theo dõi các đối tượng liên quan của họ với việc nâng cao tính minh bạch, thuận tiện, khả năng tiếp cận thuốc của Chính phủ và các tiêu chuẩn của Chính phủ đáp ứng.

Giải pháp

Biết rằng giao tiếp là chìa khóa trong dự án này, chúng tôi áp dụng phương pháp Nhóm theo chiều dọc với cuộc họp hàng ngày giữa 2 nhóm và các cuộc họp hàng tuần để cập nhật sản phẩm / người dùng / thông tin mới nhằm đảm bảo sự cộng tác chặt chẽ và các sản phẩm được phân phối.

Công nghệ sử dụng

k+

Giờ làm việc

17

Thành viên

+

Features

Các dự án khác

Cùng nhau hiện thực ý tưởng của bạn