Walrus Education

Walrus là một nền tảng để kết nối sinh viên, giáo viên và trường học. Công nghệ React, React Native và Nodejs đã được sử dụng để phát triển các ứng dụng web và mobile cho nền tảng này.

Dự án đã hoàn thành

Thách thức

Với yêu cầu xây dựng một nền tảng giáo dục, như bên thứ ba giúp kết nối giữa trường học, giáo viên và học sinh. Khách hàng muốn phát triển toàn bộ hệ thống có đầy đủ ứng dụng di động, website và phụ trợ nhưng cung cấp rất ít thông tin cần thiết.

Giải pháp

Nghiên cứu và thu thập các dữ liệu thích hợp để làm rõ thông số kỹ thuật và để giúp cho khách hàng hiểu rõ những mong muốn của bản thân. Hệ thống được xây dựng để dễ dàng thu nhỏ và có hiệu suất sử dụng tốt cho cả ứng dụng di động và ứng dụng web. Với Walrus, chúng tôi đã tận dụng kinh nghiệm thực tế trong phát triển phần mềm để giúp khách hàng đạt được mục tiêu đặt ra.

Công nghệ sử dụng

800+

Giờ làm việc

3

Thành viên

8+

Features

Các dự án khác

Cùng nhau hiện thực ý tưởng của bạn