Joyn’it

Nền tảng Joyn’it cung cấp các dịch vụ dành riêng cho cộng đồng để tạo sự kiện dễ dàng và thông báo cho thành viên các sự kiện sắp diễn ra

Dự án đang tiến hành

Thách thức

Tham gia khi dự án đang trong giai đoạn phát triển và phải hợp tác làm việc với nhân sự bên ngoài. Thách thức đến từ các vấn đề như codebase cấu trúc không tốt và quá phức tạp, quy trình làm việc sẵn có không rõ ràng.

Giải pháp

Đầu tiên, chúng tôi hoàn thiện quy trình làm việc. Sau khi giải quyết xong quy trình, chúng tôi giải quyết các vấn đề kỹ thuật hiện tại bằng cách thực hiện một số cuộc hội thảo giữa 2 nhóm kỹ thuật. Chúng tôi đã thành công trong việc tìm ra giải pháp tái cấu trúc và di chuyển mã nguồn hiện tại với chi phí thấp nhất, đảm bảo dự án tiếp tục phát triển hiệu quả.

Công nghệ sử dụng

k+

Giờ làm việc

7

Thành viên

10+

Features

Working with DSV on our major project has been an incredible experience. We are now a long-term client with a major team. They achieve to keep good developers and conduct our project perfectly and rapidly. They know how to report and communicate with the client and other client teams. Working with their design and developer team has helped us smoothing the communication and reduce the rework as they make workshops together. They are awesome! Give it a try!

Godefroy Split

Co-founder

Cùng nhau hiện thực ý tưởng của bạn